Kluby Rodzinne

Czym są Kompetencyjne Kluby – PoMoc dla Rodziny?

 

Kluby rodzinne to przestrzeń, gdzie rodzice będą mogli uzyskać informacje i pomoc w zakresie macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 

To inicjatywa, która ma na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich oraz wdrożenie oddolnych inicjatyw na rzecz rodziny. Projekt jest finansowany z budżetu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i realizowany będzie od 1 maja do 31 grudnia 2023 r. Celem głównym projektu jest aktywizacja i wspieranie całych rodzin.

 

W ramach działalności Klubu PoMoc dla Rodziny prowadzone są bezpłatne warsztaty, szkolenia i spotkania. Uczestniczyć w nich mogą wszyscy bez względu na wiek – dzieci, rodzice i dziadkowie, którzy przez wspólny, rodzinny udział mogą zdobywać wiedzę i doskonalić umiejętności.

 

Gdzie jesteśmy?

W ramach projektu działają trzy Kluby Rodzinne:

W Katowicach –  tel. 32 255 38 69

W Bielsku-Białej –  tel. 793-900-315

W Warszawie – tel. 504 903 034

 

Co oferujemy?

Kluby oferują:

– warsztaty i szkolenia dla rodziców, rodzin, dzieci i seniorów

– pikniki rodzinne

– wyjazdy rodzinne

– ogniska

– spotkania przy kawie i rozmowy

– projekt „przyszywani dziadkowie”

– spotkania z położną dla kobiet w ciąży

– kurs dla niań i opiekunek

– SOS Niania dla rodziców

– letnie warsztaty dla rodzin

I wiele innych!

 

Grupa docelowa projektu to pary przygotowujące się do małżeństwa i rodzicielstwa, pary, które chcą rozwijać swoje umiejętności budowania dobrej relacji i więzi oraz rodzice, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje wychowawcze i pogłębiać więź z dzieckiem. W klubach będą także mile widziane osoby gotowe do wsparcia rodziny oraz dziadkowie dzieci.

 

Po co to robimy?

Celem projektu jest:

– nabycie przez rodziców kompetencji w zakresie wychowania dziecka;

– wsparcie rodziców we wzmacnianiu kompetencji rodzicielskich;

– rozwój oddolnych inicjatyw na rzecz wsparcia rodziców oraz wzmacnianie opieki nad małymi dziećmi;

– niwelowanie rozpadu więzi małżeńskich na różnych etapach pożycia;

– rozwój współpracy z lokalnym samorządem;

– integracja z lokalną społecznością;

Piknik Rodzinny w Katowicach

Projekt realizowany jest w ramach konkursu „Po Pierwsze Rodzina!”, finansowany w kwocie 400 000 zł z dotacji budżetu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Data podpisania umowy na realizację zadania: 29-05-2023r.

 

 

 

 

Piknik Rodzinny w Bielsku Białej

 

 

Piknik w Bielsku – Białej
30 lat Zakonu Maltańskiego na Śląsku
Piknik Rodzinny w Świerklańcu
Plenerowe spotkania z pierwsza pomocą
Piknik Rodzinny w Katowicach
Rok pomocy humanitarnej dla osób Ukrainy

Fundacja Pomoc Maltańska

Maltańska Służba Medyczna ul. Wita Stwosza 41, 40-042 Katowice