Maltańskie Centrum Edukacji

Maltańskie Centrum Edukacji zajmuje się:
a. organizacją sympozjów naukowych, kongresów
b. organizacją szkoleń i kursów
– kursy i szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej
– kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
– kursy na Instruktora Pierwszej Pomocy
– szkolenia BHP
– szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe np. dla nauczycieli, personelu medycznego, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych …
– kursy nadające nauczycielom uprawnienia do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy w instytucjach oświatowych
– treningi interpersonalne, szkolenia dla firm
– szkoła lidera
– kursy na Wychowawcę Wypoczynku
– kursy na Kierownika Wypoczynku

 

Szkolenia prowadzimy zgodnie z wymaganiami Państwowego Systemu Ratownictwa, rozporządzeniami Ministra Zdrowia w sprawie organizacji kursów, wg standardów Maltańskiego Instytutu Medycznego. Maltańskie programy szkoleniowe spełniają najwyższe kryteria skuteczności i prowadzone są zgodnie ze standardami Zakonu Maltańskiego, wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji oraz innych europejskich i amerykańskich towarzystw naukowych. Maltańskie Centrum Educkacji posiada odpowiedni wpis do RIS przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach.

Przykładowe tematy szkoleń:

Pokazy pierwszej pomocy 2 godz.

  • Szkolenie pierwsza pomoc na drodze 8 godz. – 1 dzień
  • Szkolenie pierwsza pomoc w pracy 8 godz. – 1 dzień
  • Szkolenie pierwsza pomoc małym dzieciom 8 godz. – 1 dzień
  • Kurs podstawowej pierwszej pomocy 16 godz. – 2 dni.

Metody szkoleniowe:

  • Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
  • Ćwiczenia i pokazy z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego i treningowego.
  • Warsztaty z wykorzystaniem techniki role-playnig.
  • Optymalna grupa do 10-16 osób.

Kontakt w sprawie szkoleń dla firm i instytucji:

Dyrektor MCE: Ilona Świerad, mail: ilona.swierad@zakonmaltanski.pl , tel. 693 97 97 26

Prezes Fundacji PM MSM Marcin Świerad, mail: marcin.swierad@zakonmaltanski.pl

Piknik w Bielsku – Białej
30 lat Zakonu Maltańskiego na Śląsku
Piknik Rodzinny w Świerklańcu
Plenerowe spotkania z pierwsza pomocą
Piknik Rodzinny w Katowicach
Rok pomocy humanitarnej dla osób Ukrainy

Fundacja Pomoc Maltańska

Maltańska Służba Medyczna ul. Wita Stwosza 41, 40-042 Katowice