Sprawozdania

Organizacje, które mają status OPP zgodnie z art. 23 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego, mają obowiązek podawać sprawozdania (finansowe i merytoryczne) do publicznej wiadomości, w tym umieszczać je na swojej stronie internetowej w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.

Od 2022 Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna posiada status OPP.
Aktualny wykaz dostępny na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2022

Piknik w Bielsku – Białej
30 lat Zakonu Maltańskiego na Śląsku
Piknik Rodzinny w Świerklańcu
Plenerowe spotkania z pierwsza pomocą
Piknik Rodzinny w Katowicach
Rok pomocy humanitarnej dla osób Ukrainy

Fundacja Pomoc Maltańska

Maltańska Służba Medyczna ul. Wita Stwosza 41, 40-042 Katowice