Aktualności

Kompetencyjne Kluby Rodzinne – PoMoc dla Rodziny

15/06/2023 


Projekt „Kompetencyjne Kluby Rodzinne – PoMoc dla Rodziny” ma na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich oraz wdrożenie oddolnych inicjatyw na rzecz rodziny w ramach prowadzenia 3 klubów dla rodzin, działających w Katowicach, Bielsku-Białej i w Warszawie w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2023r.

Cele szczegółowe projektu:

Niwelowanie rozpadu więzi małżeńskich na różnych etapach pożycia,
Nabycie przez rodziców kompetencji w zakresie wychowania dziecka,
Rozwój współpracy z lokalnym samorządem
Rozwój oddolnych inicjatyw na rzecz wsparcia rodziców,
Wzmacnianie opieki nad małymi dziećm

Projekt zakłada realizację programów i działań na rzecz rodziny, w tym:

Wzmacnianie więzi małżeńskich –poprzez realizację konferencji
Rozwój kompetencji rodzicielskich- poprzez funkcjonowanie Klubów Rodzinnych
Organizację pożytecznego spędzenia wolnego czasu w wakacje – warsztaty tematyczne
Integrację lokalnej społeczności we wspólnych działaniach na rzecz rodziny – organizacja pikników rodzinnych
Inicjatywy oddolne – szereg szkoleń dla rodzin i młodych rodziców ( pierwsza pomoc przedmedyczna, pogadanki z położną), szkolenia dla przyszłych niań, utworzenie Klubu „SOS Niania”
Zakładane cele będą realizowane poprzez 3 kluby: Katowice, Bielsko – Biała, Warszawa

Projekt realizowany jest w ramach konkursu „Po Pierwsze Rodzina!”, finansowany w kwocie 400 000 zł z dotacji budżetu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Data podpisania umowy na realizację zadania: 29-05-2023r

Piknik w Bielsku – Białej
30 lat Zakonu Maltańskiego na Śląsku
Piknik Rodzinny w Świerklańcu
Plenerowe spotkania z pierwsza pomocą
Piknik Rodzinny w Katowicach
Rok pomocy humanitarnej dla osób Ukrainy

Fundacja Pomoc Maltańska

Maltańska Służba Medyczna ul. Wita Stwosza 41, 40-042 Katowice