Aktualności

Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich [zaproszenie]

16/08/2023 


Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
«Pójdziemy do domu Pańskiego!»
Już stoją nasze nogi
w twych bramach, o Jeruzalem (…)
Proście o pokój dla Jeruzalem,
niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują! (…)
Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół
będę mówił: «Pokój w tobie!»
Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego,
będę się modlił o dobro dla ciebie” (Ps 122,1-2.6.8-9).

Moi kochani Diecezjanie,
Siostry i Bracia,
słowami psalmu 122 serdecznie Was zapraszam do udziału w dorocznej pielgrzymce do Piekar Śląskich, która odbędzie się w niedzielę, 20 sierpnia. Oczywiście pierwszymi zaproszonymi są kobiety, bo to przede wszystkim ich dzień, ale zapraszam wszystkich: każdą i każdego. Mam nadzieję, że modląc się wspólnie, odczujemy tę samą radość, o której mówi psalmista.
Hasłem naszej pielgrzymki będą słowa z Ewangelii według św. Łukasza: „Błogosławiona, która uwierzyła” (Łk 1,45). Tak kiedyś pozdrowiła Maryję Elżbieta i tak chcemy pozdrowić Ją my, podziwiając Jej ufność, i prosić – przez Jej wstawiennictwo – o żywą, serdeczną i mężną wiarę dla nas, naszych najbliższych, dla całego Kościoła i świata.
Będziemy także modlić się o pokój w nas i wokół nas. „Proście o pokój…”, mówi psalmista. Przyjmujemy tę intencję jako jedną z najważniejszych na nasze dni.
Maryja, o której Sobór Watykański II powie, że opiekuje się nami, „pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa” (KK 62), z pewnością wymodli nam potrzebne łaski i dary.
Przyjdźcie więc lub przyjedźcie. Bardzo Was zapraszam i na Was czekam. Tych zaś, którym zdrowie lub obowiązki nie pozwolą być osobiście w Piekarach, proszę o uczestnictwo w pielgrzymce poprzez media i o łączność duchową.
Z modlitwą i błogosławieństwem,

Wasz biskup, Adrian

W programie:

08.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP,
08.30 – Modlitwa różańcowa pod przewodnictwem ks. dziekana Damiana Wojtyczki z Radzionkowa,
09.30 – procesja z obrazem Matki Bożej Piekarskiej na Kalwarię. Powitanie pielgrzymów.
Słowo abp. Adriana Galbasa, metropolity katowickiego,
11.00 – Msza św. pod przewodnictwem i z homilią bp. polowego Wojska Polskiego Wiesława Lechowicza.
13.45 – Godzina ewangelizacyjna ze słowem bp. pomocniczego diecezji tarnowskiej Artura Ważnego,
15.00 – Nieszpory pod przewodnictwem bp. pomocniczego diecezji opolskiej Waldemara Musioła,
16.00 – Procesja do bazyliki piekarskiej. Zakończenie pielgrzymki.

Piknik w Bielsku – Białej
30 lat Zakonu Maltańskiego na Śląsku
Piknik Rodzinny w Świerklańcu
Plenerowe spotkania z pierwsza pomocą
Piknik Rodzinny w Katowicach
Rok pomocy humanitarnej dla osób Ukrainy

Fundacja Pomoc Maltańska

Maltańska Służba Medyczna ul. Wita Stwosza 41, 40-042 Katowice